กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

416197743_327350670170815_3441804275380767500_n.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

วันที่ 5 มกราคม 2567 กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ บริเวณด้านหน้ากรมสรรพสามิต

 

LINE_ALBUM_2023.12.25_๒๓๑๒๒๖_4.jpg

KM 1/2567 

เมื่อวันที่ วันที่ 6ธันวาคม 2566 กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เรื่อง การใช้ระบบงานตรวจสอบภาษี (TA) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

LINE_ALBUM_2023.12.26_๒๓๑๒๒๖_0.jpg

งานปีใหม่ กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 2567

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ขอขอบคุณท่านอธิบดี ท่านเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต เนื่องในวันปีใหม่ 🎉🎉เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏🙏🙏

10.8.jpg

ขอบคุณท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต

ขอบคุณท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ที่จัดโครงการดีๆ ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและเพื่อนๆ ชาวสรรพสามิตทุกคนที่ได้มีร่วมสนับสนุนตลาดนัดครั้งนี้ เงินทั้งหมดกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตได้บริจาคให้กับ รพ. รามา ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป

5.8.jpg

(Say No Plastic Day)

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต จัดกิจกรรมลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น (Say No Plastic Day) เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2566 และวันที่ 22สิงหาคม 2566

 

2.8.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 และวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยการให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมขยับร่างกายและจัดแข่งขันการกำลังกายลดแคลอรี่

 

1.8.jpg

Morning Talk

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตได้จัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

 

LINE_ALBUM_ตลาดนัดหมุนเวียน_๒๓๐๘๑๖_2.jpg

Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม

Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) โดยการนำขวดพลาสติก หรือขวดแก้ว ซึ่งเป็นสินค้าที่ชำระภาษีสรรพสามิตใช้แล้ว มาจัดใส่ต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับบุคลากร โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 

LINE_ALBUM_Morning Talk_๒๓๐๗๒๗_0.jpg

กิจกรรม Morning Talk 

แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตได้จัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

 

LINE_ALBUM_ลดใช้พลาสติก_๒๓๐๗๒๗_3.jpg

กิจกรรมงดใช้พลาสติก (Say No Plastic Day)

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตได้จัดกิจกรรมลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2566