ขอเชิญสนับสนุนซื้อสินค้า "ข้าวกล้องหอมมะลิ น้ำแร่แม่กาษา" MAEKASA RICE

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก และ คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ขอเชิญสนับสนุนซื้อสินค้า ภายใต้แบรนด์ "ข้าวกล้องหอมมะลิ น้ำแร่แม่กาษา" MAEKASA RICE
ผลิตภัณฑ์ ข้าวน้ำแร่แม่กาษา เติบโตขึ้นในแปลงนาที่หล่อเลี้ยงด้วยธารน้ำแร่ 2 สาย ไหลจาก บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็น 1 ในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่น้ำแร่ไม่มีกลิ่นฉุนของกำมะถัน เราเห็นถึงคุณค่าของธารน้ำแร่บริสุทธิ์ เราจึงใส่ใจคุณ
ข้าวกล้องหอมมะลิ ผลิตจากสายน้ำแร่
หมู่ 11 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จำหน่าย ปลีก/ส่ง
ถุงละ 60 บาท
Tel:081-7405395
ประธานชุมชนท่องเที่ยวแม่กาษา


 • tak_rice001.jpg
 • tak_rice002.jpg
 •  
 • tak_rice004.jpg
 • tak_rice005.jpg
 • tak_rice006.jpg
 • tak_rice003.jpg
 • tak_rice007.jpg
 • tak_rice008.jpg
 • tak_rice009.jpg
 • tak_rice010.jpg
 •