วันคล้ายวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจิญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า - ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก


  • tak030664.jpg