bigcleaningประจำเดือนพค.2564

เวลา 09.00 น.วันที่ 19 พ.ค. 2564 ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ของพื้นที่/และพื้นที่สาขาเมือง /ได้ร่วมกันทำความ(bigcleaning)สะอาดรอบอาคารสถานที่ ของ สนง. สรรพสามิตพื้นที่ตาก ประจำเดือน พฤษภาคม. 2564


  • bigcctak_0001.jpg
  • bigcctak_0002.jpg
  • bigcctak_0003.jpg
  • bigcctak_0004.jpg
  • bigcctak_0005.jpg
  • bigcctak_0006.jpg
  • bigcctak_0007.jpg
  • bigcctak_0008.jpg
  • bigcctak_0009.jpg