ประกาศเจตนารมณ์และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กรมสรรพสามิต


  • tak_jad1.jpg