ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  

new.gif

ประกาศรับสมัครงาน

ด้วยกรมสรรพสามิตโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิกที่นี่

***กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

***ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

new_icon.gifประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่ง นิติกร

new.gif ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร