ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
TL_tak1.jpg
รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_p.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_jad1_resize.jpg
ประกาศเจตนารมณ์และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

sale_tak.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล