ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
moi.jpg
นำส่งเงินรายได้อปท.
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_คนดี1605662 - Copy.jpg
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_jad1_resize.jpg
ประกาศเจตนารมย์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก 2566
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak110466_001 - Copy.jpg
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดตาก
niphat : ผู้บันทึกข้อมูล