ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
moi.jpg
นำส่งเงินรายได้อปท.
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

TL_tak1.jpg
รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

s9_0000 - Copy.jpg
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

logokapip.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล