ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
Jad1_tak_2563.jpg
เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

TL_tak1.jpg
รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

5 - Copy.jpg
ภาพกิจกรรมโครงการ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

open_tak130863_1.jpg
พิธีเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตากแห่งใหม่
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล