ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
takS__15474722 - Copy.jpg
ประชุมชี้แจงเทคนิคและแนวทางการจัดการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

moi.jpg
นำส่งเงินรายได้อปท.
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

17กพ65_0001 - Copy.jpg
วันสถาปนากรมสรรรพสามิตปีที่ 90 17กพ.65
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Jad1_tak_2563.jpg
เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล