ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
tak17062564_001 - Copy.jpg
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคที่ 6
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak18062564_00333.jpg
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tark110664_004 - Copy.jpg
สรรพสามิตพื้นที่ตากร่วมจับยาเสพติด
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak030664.jpg
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล