ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
logo2.png
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

บริจาคเอทานอล_๒๐๐๓๒๔_0016 - Copy.jpg
ตามนโยบายกรมสรรพสามิตเพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ไข่เค็มน้ำแร่_๒๐๐๒๒_11.jpg
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน นำไข่เค็มน้ำแร่ แม่กาษา
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

cgd_tak17032563_0003 - Copy.jpg
ยินดีต้อนรับ ท่านวิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล