ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
cgd_tak17032563_0003 - Copy.jpg
ยินดีต้อนรับ ท่านวิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

TL_tak1.jpg
รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_200263_0001 - Copy.jpg
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สถาปนากรมสรรพสามิต 88.jpg
กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตปีที่ 88
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล