ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ปลอดภัยสงกรานต์62_001 - Copy.jpg
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2562
niphat : ผู้บันทึกข้อมูล 

water_10_0008 - Copy.jpg
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
niphat : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_0006รดน้ำภาค6 .jpg
สืบสานประเพณีสงกรานต์💦 “สรรพสามิตสัมพันธ์”ภาคที่ 5 และภาคที่ 6
NIPHAT : ผู้บันทึกข้อมูล 

color_excise00011.jpg
กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต”
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล