ประชุมชี้แจงเทคนิคและแนวทางการจัดการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชน

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ร่วมประชุมชี้แจงเทคนิคและแนวทางการจัดการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชน ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอทร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโททัย


  • takS__15474722.jpg
  • takS__15474721.jpg