วันสถาปนากรมสรรรพสามิตปีที่ 90 17กพ.65

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 90 ปี นำโดย นายสามารถ พิมพ์หนู สรรพสามิตพื้นที่ตาก และบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ได้จัดกิจกรรมดังนี้
1.มอบของกลางยาสูบที่ครบกำหนดทำลาย มอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ยากำจัดแมลงศัตรูพืช
2.ทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตากและบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ตาก
3.มอบแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อเป็นการทำความดีเพื่อสังคมและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร


  • 17กพ65_0001.jpg
  • 17กพ65_0002.jpg
  • 17กพ65_0003.jpg
  • 17กพ65_0004.jpg
  • 17กพ65_0005.jpg
  • 17กพ65_0006.jpg
  • 17กพ65_0007.jpg
  • 17กพ65_0008.jpg
  • 17กพ65_0009.jpg