13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนี่งเดียว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


  • s9_0000.jpg
  • s9_0001.jpg
  • s9_0002.jpg
  • s9_0003.jpg
  • s9_0004.jpg
  • s9_0005.jpg
  • s9_0006.jpg
  • s9_0007.jpgs9_0008.jpg
  • s9_0009.jpg