เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

 

ผู้บริหาร

jaroon_tak1 copy.jpg

นายจรูญ  ราชกิจจา 
สรรพสามิตพื้นที่ตาก

 
       
tak141.jpg tak13.jpg tak12.jpg tak811.jpg

นางสาววัลยา คำมี 
ฝ่ายอำนวยการ

 

 นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายโรจน์ เกตุนาคมณี
ฝ่ายปราบปราม

 

นายอานนท์ พรหมหิทธิ์
ฝ่ายกฎหมาย

       

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg