เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
     ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง
     อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
    โทร. 055511006,055512499
    โทรสาร 055511006,055512499 ต่อ 107