เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก 

   

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาเมืองตาก

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ชั้น 1
  • เลขที่  99/3 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
  • จังหวัดตาก  63000
  • เบอร์โทรศัพท์  0-5551-1006,0-5551-2499 ต่อ 881-885
  • เบอร์โทรภายใน  76204
  • อีเมล์  e76205@excise.go.th

   

   

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด

   

  สำนักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงานเอทานอล

  •  บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
  •  123 หมู่ 6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
  •  จังหวัดตาก  63110
  •  เบอร์โทรศัพท์  0-5551-8050-9
  • โทรสาร 0-5553-6060
  •  เบอร์โทรภายใน 
  •  อีเมล์  -@excise.go.th