เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองตาก  มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองตาก
 2. อำเภอบ้านตาก
 3. อำเภอสามเงา
 4. อำเภอวังเจ้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สอด มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. อำเภอแม่สอด
 2. อำเภอแม่ระมาด
 3. อำเภอท่าสองยาง
 4. อำเภอพบพระ
 5. อำเภออุ้มผาง

  --------------------------------------------------------------

   

 map3_tark.jpg