ร่วมปล่อยแถวกำลังพลในการอำนวยการจราจร ช่วงเทศกาลส่งกรานต์ พ.ศ.2567

เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ ร่วมปล่อยแถวกำลังพลในการอำนวยการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567


  • ปล่อยแถว_0001.jpg
  • ปล่อยแถว_0002.jpg
  • ปล่อยแถว_0003.jpg
  • ปล่อยแถว_0004.jpg
  • ปล่อยแถว_0005.jpg
  • ปล่อยแถว_0006.jpg