ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือการจำหน่ายสุรา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 

เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 


  • สงกรานต์_001.jpg
  • สงกรานต์_002.jpg
  • สงกรานต์_003.jpg
  • สงกรานต์_004.jpg
  • สงกรานต์_005.jpg
  • สงกรานต์_006.jpg
  • สงกรานต์_008.jpg