เจ้าหน้าที่สรรพสามิตออกตรวจและจัดระเบียบร้านค้าในบริเวณจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ ได้ให้จ้าหน้าที่สรรพสามิตออกตรวจและจัดระเบียบร้านค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ร้านค้า ประชาชน ห้ามนำเครื่องดื่มที่มิแอลกอฮอล์มาจำหน่ายหรือมาดื่มกินในบริเวณงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2566  


  • 231166_002.jpg
  • 231166_003.jpg
  • 231166_004.jpg
  • 231166_005.jpg
  • 231166_006.jpg
  • 231166_007.jpg
  • 231166_008.jpg
  • 231166_009.jpg231166_010.jpg
  •