ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ นำโดยนายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของผ้าไทย โดยการส่งเสริมการสวมใส่ใช้ผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอ


 • 171166_001.jpg
 • 171166_002.jpg
 • 171166_005.jpg
 • 171166_006.jpg
 • 171166_007.jpg
 • 171166_009.jpg
 • 171166_012.jpg
 • 171166_013.jpg
 • 171166_010.jpg
 • 1711_004.jpg
 • 171166_003.jpg