โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ นำโดย นายจตุพร คฤหบดี สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี พ.ศ.2566 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ แจกผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช (ผลิตจากสารสกัดยาสูบเข้มข้น) ณ วัดสังข์มงคล หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566


  • 140966_001.jpg
  • 140966_002.jpg
  • 140966_003.jpg
  • 140966_004.jpg
  • 140966_005.jpg
  • 140966_007.jpg
  • 140966_008.jpg
  • 140966_009.jpg
  • 140966_010.jpg
  • 140966_011.jpg