จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ แจกผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช (ผลิตจากสารสกัดยาสูบเข้มข้น) ณ โรงเรียนบ้านแสรออ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566


 • 310866_0001.jpg
 • 310866_002.jpg
 • 310866_003.jpg
 • 310866_004.jpg
 • 310866_005.jpg
 • 310866_006.jpg
 • 310866_007.jpg
 • 310866_008.jpg
 • 310866_010.jpg
 • 310866_011.jpg
 • 310866_014.jpg
 • 310866_015.jpg
 • 310866_016.jpg
 • 310866_017.jpg
 • 310866_018.jpg
 • 310866_019.jpg
 • 310866_020.jpg
 • 310866_021.jpg
 • 310866_023.jpg
 • 310866_024.jpg
 • 310866_025.jpg
 • 310866_26.jpg