มอบของกลางยาสูบที่ขออนุมัติทำลายเพื่อไปเป็นส่วนผสมทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท ได้ส่งมอบยาสูบของกลางยาสูบที่ขออนุมัติทำลาย จำนวน 167 ซอง (7,000 มวน) โดยทำการตัดก้นกรองยาสูบก่อนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ) ให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566


11052566_002.jpg