กำหนดเขตพื้นที่ Zoning ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

            เขตพื้นที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์  new-icon-gif-18.gif                              


  • zoning-002.jpg