ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
22022567_0001.jpg
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

301166_00001.jpg
โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี : ผู้บันทึกข้อมูล 

170167_0001.jpg
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

231166_001.jpg
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตออกตรวจและจัดระเบียบร้านค้าในบริเวณจัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566"
ฝ่ายปราบปราม : ผู้บันทึกข้อมูล