เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
259 ม.11 ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0 4451 1012
Fax. 0 4451 6045
E-mail : surin@excise.go.th
___________________________________________________________

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์
259 ม.11 ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

โทร. 0 4451 9136
โทรสาร 0 4451 9136
E-mail : e73705@excise.go.th
___________________________________________________________

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท
244-245 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

โทร. 0 4455 2284
โทรสาร 0 4455 2284
E-mail : e73720@excise.go.th
___________________________________________________________

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม
488 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

โทร. 0 4459 2006
โทรสาร 0 4459 2006
E-mail : e73710@excise.go.th