เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

อำเภอในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ

1.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์  รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์  อำเภอศีขรภูมิ  อำเภอสำโรงทาบ  อำเภอลำดวน  อำเภอเขวาสินรินทร์

2.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่าตูม  รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอท่าตูม  อำเภอจอมพระ  อำเภอชุมพลบุรี  อำเภอสนม  อำเภอรัตนบุรี  อำเภอโนนนารายณ์

3.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปราสาท  รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอปราสาท  อำเภอศรีณรงค์  อำเภอบัวเชด  อำเภอสังขะ  อำเภอพนมดงรัก  อำเภอกาบเชิง

 

แผนที่จังหวัดสุรินทร์.jpg