สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office longdesc=  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีคุณธรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรม หรือทำความดี จนเป็นแบบอย่างที่ดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาพานพุ่มดอกไม้สดสีม่วง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดสมัคคีผดุงพันธ์ พระอารามหลวงฯ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วนงานในสังกัดสสภ.8

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี โดยมีนายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมราชการ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภายในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบนโยบายในการตรวจราชการและให้กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดบมีนายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment