• พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
Excise 1.png
ประกาศ กรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Excise 1.png
ประกาศกรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศกรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Excise 1.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ผู้บันทึกข้อมูล 

Excise 1.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มดอกไม้แห้งและพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มดอกไม้แห้งและพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ผู้บันทึกข้อมูล