สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office longdesc=  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต พิธีถวายสังฆทานภัตตาหารเพลและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี รณรงค์แต่งกายผ้าไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขับเคลื่อนการสวมใส่ผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี นำโดย นายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทย ในทุกวันอังคาร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office title=

กิจกรรม CSR 2565 จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเขาพนมวัง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดทำกิจกรรม CSR ทำความดี ร่วมทำบุญ จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเขาพนมวัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี ณ วัดป่าเขาพนมวัง หมู่ที่ 6 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | Suratthani Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment