สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563 

 bullet_blue.png กรกฎาคม 2563

 bullet_blue.png มิถุนายน 2563

 bullet_blue.png พฤษภาคม 2563

 bullet_blue.png เมษายน 2563

 bullet_blue.png มีนาคม 2563

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2563

 bullet_blue.png มกราคม 2563

 bullet_blue.png ธันวาคม 2562

 bullet_blue.png พฤศจิกายน 2562

 bullet_blue.png ตุลาคม 2562

 

 bullet_blue.png กรกฎาคม 2563

 bullet_blue.png มิถุนายน 2563

 bullet_blue.png พฤษภาคม 2563

 bullet_blue.png เมษายน 2563

 bullet_blue.png มีนาคม 2563

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2563

 bullet_blue.png มกราคม 2563

 bullet_blue.png ธันวาคม 2562

 bullet_blue.png พฤศจิกายน 2562

 bullet_blue.png ตุลาคม 2562

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562

 

ผลการปราบปราบผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2562 

 bullet_blue.png กันยายน 2562

 bullet_blue.png สิงหาคม 2562

 bullet_blue.png กรกฎาคม 2562

 bullet_blue.png มิถุนายน 2562

 bullet_blue.png พฤษภาคม 2562

 bullet_blue.png เมษายน 2562

 bullet_blue.png มีนาคม 2562

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2562

 bullet_blue.png มกราคม 2562

 bullet_blue.png ธันวาคม 2561

 bullet_blue.png พฤศจิกายน 2561

 bullet_blue.png ตุลาคม 2561

 

 bullet_blue.png กันยายน 2562

 bullet_blue.png สิงหาคม 2562

 bullet_blue.png กรกฎาคม 2562

 bullet_blue.png มิถุนายน 2562

 bullet_blue.png พฤษภาคม 2562

 bullet_blue.png เมษายน 2562

 bullet_blue.png มีนาคม 2562

 bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2562

 bullet_blue.png มกราคม 2562

 bullet_blue.png ธันวาคม 2561

 bullet_blue.png พฤศจิกายน 2561

 bullet_blue.png ตุลาคม 2561