สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมือง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี โดยนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ บริเวณเชิงเขาท่าเพชร และบริเวณลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

นายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม