สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลา วันอาภากร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพลเรือนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองฯ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี โดยนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองฯ ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ได้ร่วม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนคลองคราม หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา