สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ ทำบุญเลี้ยงพระในคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต และในช่วงบ่าย ได้นำของใช้ไปบริจาคให้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้เข้าร่วมการจัดพิธีและกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตร 2.พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ 3.กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยในคราวประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.300 น. ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันที่ 12 ส.ค.62

ด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น. โดยนำอาหารแห้ง ไปร่วมพิธีทำบุตรตักบาตรฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสา ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

ด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาและทรงทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระและสาขาเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธ์มนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดไตรธรรมมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี