สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน"

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการครัวปันอิ่ม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามโครงการ "ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต" เพื่อมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชน (จำนวน 120 กล่อง) ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการครัวปันอิ่ม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามโครงการ "ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต" เพื่อมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชน (จำนวน 120 กล่อง) ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวแทนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ COVID-19 ตามนโยบายกระทรวงการคลัง...