สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาพานพุ่มดอกไม้สดสีม่วง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดสมัคคีผดุงพันธ์ พระอารามหลวงฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วนงานในสังกัดสสภ.8

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี โดยมีนายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมราชการ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภายในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบนโยบายในการตรวจราชการและให้กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดบมีนายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต พิธีถวายสังฆทานภัตตาหารเพลและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี