สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

16265_๒๒๐๓๐๓_3.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชาปี 2565 ณ วัดกลางใหม่ โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ  •    
  •  
  •  
  •  
  •