สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

วิถีวัฒนธรรม แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมื_9.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยพื้นเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขับเคลื่อนการสวมใส่ผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี นำโดย นายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทย ในทุกวันอังคาร