สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม CSR 17265_๒๒๐๓๐๓.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดทำกิจกรรม CSR วันสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมจัดทำกิจกรรม CSR ทำความดี ร่วมทำบุญ จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเขาพนมวัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี ณ วัดป่าเขาพนมวัง หมู่ที่ 6 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี