สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรษษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 แบ่งออกเป็นสามกิจกรรม ดังนี้ ช่วงเช้า : พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี พิธีวางพวงมาลาแลละถวายบังคม เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเย็น : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 18.30 น. ณ อาคารศุนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี