สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

5สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสวมใส่ชุดไทย 

           สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม สวมใส่ชุดผ้าไทย ทุกวันอังคาร  


 

 • 1สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 3สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 4สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 8สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 6สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 2สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 9สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 • 7สวมใส่ชุดผ้าไทย_๒๓๐๔๒๗.jpg
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •