สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

S__232931345.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ESG หิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ESG หิ้วปื่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567 ณ สำนักสงฆ์น้ำราดธารธรรม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด