สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

S__30294051.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้มอบเกียรติบัตรยกย่อง หน่วยงานที่มีคุณธรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรม หรือทำความดี จนเป็นแบบอย่างที่ดี