สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต 

           สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต พิธีถวายสังฆทานภัตตาหารเพลและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

 


 

  • 2โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg
  • 5โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg8โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg2โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg3โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg4โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๓๐๑๑๘.jpg
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •