สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office ข่าวรับสมัครงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สพ.สฎ สาขาพุุนพิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัด สนง.สพ.สฎ.


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สนง.สพ.สฎ.สาขาเกาะสมุย


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และมีสิทธิ (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพ.สฎ สาขาเกาะสมุย


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย