สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)