สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 30/42 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 35 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

 โทรศัพท์ : 077-272225  โทรสาร : 077-272225 กด 5 

- ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 781011

- ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ต่อ 781021  

- ฝ่ายปราบปราม ต่อ  781031   

- ฝ่ายกฎหมาย ต่อ 781041

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : Suratthanee@excise.go.th   

Facebook :  >>> เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี.png

แผนที่หน่วยงาน

แผนที่.png