สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี

 

 

ส พิน.jpg

 

นายพิน  แสงจันทร์
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

 Wandee.jpg

 S__17858571.jpg

S__61816836.jpg 

  Wijittra.jpg

       
นางวันดี  ใจห้าว
ฝ่ายอำนวยการ
นางอรวรรณ  ศรีภักตรา
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นายทรงกลด จันทรังสิกุล
ฝ่ายปราบปราม
นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว
ฝ่ายกฎหมาย
 โทร. 077-272225 ต่อ 781011
โทร. 077-272225 ต่อ 781021
โทร. 077-272225 ต่อ 781031
โทร.077-272225  ต่อ 781041

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

ฝ่ายอำนวยการ_page-0001.jpg

ฝ่ายบริหาร_page-0002.jpg

โรงงานสุรา_page-0003.jpg

ฝ่ายปราบปราม_page-0004.jpg

ฝ่ายกฎหมาย_page-0005.jpg

สาขาเมือง_page-0006.jpg

สาขาพุนพิน_page-0007.jpg

สาขาเวียงสระ_page-0008.jpg

สาขาเกาะสมุย_page-0009.jpg


                                                                                                                                                                     กลับด้านบน...