สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

 

 

 

ส พิน.jpg

นายพิน  แสงจันทร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 27 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

 

unnamed (1).jpg

นายสมยศ ซัง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 26 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

 

 unnamed.jpg

นายสมพร  เฟื่องฟุ้ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2556 - 2558 

 

 unnamed (2).jpg

 นางสาววันดี  โชคคีรี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2554 - 2555

 

unnamed (3).jpg

นางชนานันต์  วันแอเลาะ 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ปี 2553