1613786611270.png
"โครงการเราชนะ"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

รับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

img สพ.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2845.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2955.jpg
ครัวปันอิ่ม
 : ผู้บันทึกข้อมูล