กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

 วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

🎉🎉คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน"ต้นไม้แห่งชาติ" ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ 🌿อันเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 🌏และในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 🗓🎉🎉