การแต่งกายเสื้อผ้าไทยพื้นเมือง

สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่วมใส่เสื้อผ้าไทยพื้นเมือง ทุกวันอังคาร