ต้อนรับ นายบุญชม สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมด้วยลูกจ้างชั่วคราว ร่วมยินดีและต้อนรับ นายบุญชม สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566