กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย มอบหมายนางทัศนีย์ พูลอ่ำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย