กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย มอบหมาย นางทัศนีย์ พูลอ่ำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย