นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา เจริญสิน ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และ นางสุวาสนา เขียวแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าฟ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดตระพังทอง โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี