นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมถวายปัจจัยและน้ำดื่ม

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายคุณัชย์ ถิ่นถลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมถวายปัจจัยและน้ำดืมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโอภาสกันตศลี อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลปากแคว อำเภอเมื่องสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย