กิจกรรม "ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณจิบกาแฟ"

นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม "ใสบาตรสะพานบุญรับอรุณจิบกาแฟ" สภากาแฟ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566